Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel) a kupujícím (zákazník) v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu Izolace-ecobeton.cz na internetové adrese http://www.izolace-ecobeton.cz (dále „e-shop").

II. Prodávajicí a kupující

1. Prodávající

Prodávajícím (provozovatelem) je pro účely prodeje prostřednictvím e-shopu považován: VEEM TRADING, s.r.o., Dobrovského 4, 612 00, Brno, IČ:26901901, DIČ: CZ26901901. Prodávající je řádně zapsán v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44115.

2. Kupující

Kupujícím (zákazníkem) se pro účely nákupu prostřednictvím e-shopu považuje fyzická nebo právnická osoba, která má platnou registraci v systému e-shopu. Kupující, který má zájem o koupi zboží, které je v e-shopu nabízeno, tento zájem potvrdí odesláním objednávky a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím systému e-shopu. Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupena jednatelem nebo pověřenou osobou.

III. Registrace

1. Registrace

Při registraci v systému e-shopu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené hvězdičkou). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registrace Kupujícího je nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení.

2. Zrušení registrace

Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

3. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů, a nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).

4. Informativní zprávy

Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem e-shopu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému e-shopu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu e-shopu, změn obchodních podmínek, Reklamačního řádu, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

IV. Nákup zboží

1. Ochranné známky

Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

2. Vyobrazení a popis zboží

Kupující si je vědom, že veškeré produkty nabízené prodávajícím v e-shopu používají pouze ilustrativní obrázky, avšak věrohodně zobrazující skutečnost.

3. Objednání zboží

Objednání zboží v systému e-shopu, je považováno za závaznou objednávku. Závaznou objednávku nelze zcela zrušit, Kupující však má právo na stornování objednávky, nebo, pokud již bylo zboží dodáno, může odmítnout jeho převzetí. Pokud Kupující nezašle pomocí e-mailu Prodávajícímu žádost o storno objednávky, a/nebo informaci o odmítnutí převzetí zboží, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit v plné výši. V případě předem zaslaného storna zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo tuto skutečnost zaznamenat ve své zvláštní evidenci. V případě předem avizovaného odmítnutí převzetí zboží zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo tuto skutečnost zaznamenat ve své zvláštní evidenci. Zboží prodávající dodává pouze na území České a Slovenské republiky.

V. Platební podmínky

V současné době můžete v internetovém obchodě Izolace-ecobeton.cz platit těmito způsoby.

1. Dobírkou

Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby.

2. Hotově

Kupující má možnost po dohodě zaplatit zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to přímo prodávajícímu, nebo prodávajícím pověřené osobě, a to v sídle podnikání na adrese Dobrovského 4, 612 00 Brno, nebo na jiném předem dohodnutém místě.

3. Převodem

Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet Prodávajícího, kde Variabilní symbol platby je číslo objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2010. Současně s jejich vstoupením v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.